Phim NỮ BIỆT ĐỘNG NÚI LONG HỔ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim NỮ BIỆT ĐỘNG NÚI LONG HỔ trọn bộ.

Diễn Viên : Vu Chấn, Vương Cơ, Chu Đình,…

Năm 1939 cuộc kháng chiến chống Nhật rơi giai đoạn bế tắc, đội nữ du kích chống Nhật tại núi Long Hổ đã chiến đấu quyết liệt với quân Nhật, lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE